^ Повратак на врх

Sajt ministarstva Sajt ministarstva

 

Sajt ministarstva 1

 

aleksinac grb

„Информисање – пут до остваривања права и коришћења услуга“

НАЗИВ ПОДНОСИОЦА ПРОЈЕКТА

Удружење „Имам право“Алексинац

Партнерска организација Центар за социјални рад

НАЗИВ ПРОЈЕКТА „Информисање – пут до остваривања права и коришћења услуга“
ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 1.098.618,00 динара
ДОНАТОРИ Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
ДАТУМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 22.04.2014.-22.12.2014.
ЦИЉЕВИ И РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА

Циљ: Пружањем подршке особама са сметњама у развоју и њиховим породицама, омогућавањем остваривања права и коришћења услуга, омогућује се побољшање квалитета живота, подржава останак у заједници и подстиче социјална интеграција.

Резултати:

1. Особе са сметњама боље информисане и едуковане о правима која им припадају као и њихове породице

2. Повећан број корисника, особа са сметњама, права по основу Закона и прописа ( о социјалној заштити, породичном закону, могућностима запошљавања, здравствене заштите и здравственог осигурања, пензијског и инвалидског осигурања и др.)

3. Повећан број корисника остваривања права по основу Општинских одлука (Одлука о социјалној заштити, похађање предшколске установе и др.)

4. Едуковани волонтери за рад у инфо центру

5. Сензибилисана локална заједница

БРОЈ АНГАЖОВАНИХ РАДНИКА ИЗ УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ Ниједан, ЦСР је пружао подршку у обезбеђивању простора, на терену, у реализацији пројектних активности

БРОЈ КОРИСНИКА ПРОЈЕКТНИХ

АКТИВНОСТИ

281 особа са сметњама

295 родитеља и сродника особа са сметњама