^ Повратак на врх

Sajt ministarstva Sajt ministarstva

 

Sajt ministarstva 1

 

aleksinac grb

"Корак по корак ка заједници"

НАЗИВ ПОДНОСИОЦА ПРОЈЕКТА Општина Алексинац, Кластер пројекат, Пројекат ИПА 2008, Пружалац услуге Центар за социјални рад
НАЗИВ ПРОЈЕКТА „Корак по корак ка заједници“
ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 307.595 еура
ДОНАТОРИ Делегација Европске уније, Партиципација општине: 12%
ДАТУМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 02.07. 2011.- 01.04. 2013.
ЦИЉЕВИ И РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА

Пројекат:Унапређивање социјалне инклузије и смањење сиромаштва деце са сметњама у развоју и њихових породица развојем нових услуга на територији општина Алексинац, Ражањ, ГаџинХан, и ЦрвениКрст.

 

Циљеви

1. Успостављање и развоју услуга за децу са најтежим облицима сметњи

2.Обезбеђење капацитета локалних самоуправа за успостављање и развој тржишта услуга

3.Изградња капацитета пружалаца услуга и стручних радника социјалне заштите за пружање успостављених услуга

 

Резултати

1. Успостављање услуга помоћи и неге у кући за децу са тежим сметњама у развоју у Ражњу, Гаџином Хану и Нишу

2. Поново успостављен рад дневног боравка у Алексинцу

3. Успостављање међуопштинске услуге предах смештаја у Алексинцу за четири општине

4.Изграђени капацитети пружаоца услуга, стручњака из институција и представника локалне самоуправе за планирање, наручивање и вођење услуга социјалне заштите.

БРОЈ АНГАЖОВАНИХ РАДНИКА ИЗ УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

За део конзорцијумског пројекта Опшине Алексинац:

1 стручњак

6 особа ангажованих од стране ЦСР за рад у Дневном боравку

4 особе ангажоване од стране ЦСР у Предах смештају

БРОЈ КОРИСНИКА ПРОЈЕКТНИХ

АКТИВНОСТИ

За део конзорцијумског пројекта Општуну Алексинац:

15 деце и младих у услузи Дневни боравак

20 деце и младих у услузи предах смештај