^ Повратак на врх

Sajt ministarstva Sajt ministarstva

 

Sajt ministarstva 1

 

aleksinac grb

"Наш град је наш дом"

НАЗИВ ПОДНОСИОЦА ПРОЈЕКТА

Општина Алексинац

Коапликант Центар за социјални рад

НАЗИВ ПРОЈЕКТА Наш град је наш дом“
ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 152.357 еура
ДОНАТОРИ Делегација Европске уније, Партиципација Центра за социјални рад  15,05%
ДАТУМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 11.06.2014. - 11.06.2015.
ЦИЉЕВИ И РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА

Циљеви пројекта су:

1.Побољшање квалитета живота грађана локалне заједнице кроз подстицање социјалне инклузије

2.Подршка покретању, развоју и одрживом функционисању локалних услуга

3.Деинституционализација особа са интелектуалним и менталним инвалидитетом смештеним у резиденцијалним институцијама и њихов повратак у локалну заједницу

4.Превенција институционализације особа са менталним и интелектуалним инвалидитетом кроз јачање структуре породице

Резултати :

1.Подигнути капацитети локалне заједнице за структуисање постојећих услуга

2.Подигнути капацитети локалне заједнице за ојачавање и развој нових социјалних услуга

3.Пружена подршка институцијама у Србији за процес деинституционализације

4.Ојачани капацитети у локалној заједници за помоћ породицама које брину о особама са менталним и интелектуалним потешкоћама

5.Основан волонтерски центар

6.Сензибилисана шира друштвена заједница за социјалну инклузију особа са интелектуалним и менталним тешкоћама

7.Креирана локална мрежа интегрисаних пружаоца услуга

8.Прикупљени, систематизовани и промовисани примери добре праксе добијени током реализације пројекта

БРОЈ АНГАЖОВАНИХ РАДНИКА ИЗ УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

5 стручњака

10 ангажованих особа од стране ЦСР у непосредном раду са корисницима на пружању нових услуга

БРОЈ КОРИСНИКА ПРОЈЕКТНИХ

АКТИВНОСТИ

87 особа са менталним и интелектуалним инвалидитетом

90 породица са територије општине Алексинац

30 хранитељских породица

15 стручњака из структуисаних услуга у локалној заједници

15 незапослених стручњака са тржишта рада

18 стручњака из 9 институција у Србији

15 медицинских радника Дома здравља и Опште болнице

15 волонтера

14 радника јавних служби (ватрогасци, милиционери, новинари, комуналне услуге, услужни центри, итд)