^ Повратак на врх

Sajt ministarstva Sajt ministarstva

 

Sajt ministarstva 1

 

aleksinac grb

„Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју“

НАЗИВ ПОДНОСИОЦА ПРОЈЕКТА

Општина Алексинац

Пружалац услуге Центар за социјални рад

НАЗИВ ПРОЈЕКТА „Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју“
ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 2.252.020,00
ДОНАТОРИ

Министарство за рад,запошљавање, борачка и социјална питања,

Партиципација оптине 773.530.00 динара

ДАТУМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 18.07.2014. - 18.01.2015
ЦИЉЕВИ И РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА

Циљ: Успостављањем услуге дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју пружа се помоћ и подршка деци и младима у овладавању животним вештинама и повећању самосталности,у складу са њиховим индивидуалним потребама и уз активну партиципацију, чиме се унапређује квалитет живота, побољшава социјална интеграција и превенира смештај у институције.

Резултати:

1.Омогућено дневно збрињавање деце и младих са сметњама у развоју успостављањем услуге дневни боравак.

2.Омогућен развој постојећих способности, стицања животних вештина и осамостаљивања деце и младих са сметњама у развоју структирисаним активностима у дневном боравку.

3.Побољшање социјалне интеграције кроз активности за социјалну инклузију.

4.Подстицање локалне заједнице и важних актера на успостављање потребних услуга за децу и младе са сметњама у развоју кроз значај успостављене услуге.

5.Пружање могућност незапосленим особама да се радно ангажују и постану активни грађани друштва у коме живе.

БРОЈ АНГАЖОВАНИХ РАДНИКА ИЗ УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 7 особа ангажованих од стране ЦСР у непосредном раду са корисницима

БРОЈ КОРИСНИКА ПРОЈЕКТНИХ

АКТИВНОСТИ

15 корисника

15 породица кроисника

20 корисника физикалне рехабилитације у физијатрији при Дневном боравку