^ Повратак на врх

Sajt ministarstva Sajt ministarstva

 

Sajt ministarstva 1

 

aleksinac grb

Помоћ у кући

DSC09697   Помоћ у кући је посебна радна јединица Центра за социјални рад општине Алексинац. Циљ услуге Помоћ у кући је унапређивање квалитета живота деце и младих са сметњама, као и одраслих и старијих лица, побољшање социјалне интеграције и превенција смештаја у институције кроз континуирано пружање помоћи у виду опште неге и одржавања домаћинства у коме корисници живе.
   Услуга се пружа у складу са индивидуалним потребама корисника у домаћинствима у којима они живе било да је реч о деци и младима или одраслим и старијим лицима. Неговатељице у домаћинству остају временски у складу са потребама корисника, једном до три пута недељно. Услуге које се пружају прописане су индивидуалним планом израђеним за сваког појединачног корисника и подразумевају општу негу и помоћ у кући, као и јачање социјалне укључености и сарадње са локалном заједницом како би се квалитет живота корисника унапредио и побољшалаDSC09700 социјална интеграција.
   Редовним обиласком терена стручни радник који координира радом неговатељица проверава задовољство корисника начином пружања услуге и коригује и допуњује план пружања услуге у складу са актуелним стањем. Корисницима са сметњама у психичком функционисању или са последицама неуролошких и других проблема обезбеђује се психосоцијална помоћ и подршка ангажовањем стручњака.
   Неговатељице су стручно оспособљене за непосредни рад са корисницима у зависности од узрасних категорија корисника као и степена подршке за пружање услуге.
   Корисници чије је пребивалиште на територији општине Алексинац остварују своје право на услугу Помоћ у кући подношењем захтева Центру за социјални рад Алексинац.